Senin, 09 Januari 2017

Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Mujahid Abdul Fattah Abu Ghuddah Rohimahullohu Ta'ala (1917-1997)


Pada kesempatan perdana yang Allah berikan kepada saya untuk menulis melalui media ini, saya akan menuliskan sekelumit biografi salah seorang muhaddits sekaligus guru dakwah di zaman ini. Beliau juga adalah salah seorang dari barisan mujahidin, yang terbina dalam madrasah Imam Hasan al-Banna rahimahullah.

1. Nama, kelahiran, dan nasab 

Beliau bernama Abdul Fattah ibn Muhammad ibn Basyir ibn Hassan Abu Ghuddah. Nasab beliau sampai kepada salah seorang sahabat yang mulia, Saifulloh al Masluul, Khalid ibn al-walid Radhiyallahu 'anhu. Beliau dilahirkan di kota Halab (Aleppo), daerah selatan Syiria pada bulan Rajab tahun 1336 H bertepatan dengan tahun 1917 M.

2. Keluarga dan Masa Pertumbuhan

Beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang Mutadayyinah. Ayahnya bukanlah seorang yang 'alim, akan tetapi adalah seorang yang amat mencintai Al Qur'an dan senantiasa membacanya siang dan malam. Selain itu juga amat mencintai ulama dan selalu menghadiri  majelis-majelis mereka. Ayah dan kakeknya  adalah seorang penjual pakaian dari kulit rusa yang diekspor ke daerah Turki. Dari mereka berdualah beliau banyak belajar tentang perdagangan serta makna-makna kehidupan di masa-masa awal pertumbuhannya.

3. Pendidikan dan Rihlah ilmiah

Pada usia 8 tahun beliau mulai memasuki Al-Madrasah al 'Arobiyah al-Islamiyah, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Al-Madrasah al-Khusrawiyah hingga berakhir pada tahun 1942. Keterlambatan ini disebabkan karena beliau banyak membantu orang tuanya dalam berdagang. Kemudian Beliau berguru kepada para ulama di Damaskus seperti Syaikh Mahmud al-Attar, Syaikh Ali at-Taqriti, Syaikh Ali ad-Daqqar dan para masyaikh lainnya.
Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar dalam rentang waktu 1944-1950, dan berguru kepada para tokoh ulama yang terkemuka saat itu. Seperti Syaikh Musthafa Sobri, Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari, Syaikh Abdul Halim Mahmud, Syaikh Khadr Husain, Syaikh al-Muhaddits Ahmad Syakir, Syaikh Abdul Majid Darraz, Syaikh Musthafa Az-Zarqa', Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahhab Kholaf. 

Di saat studinya di negeri kinanah inilah beliau bertemu dengan Imam Syahid Hasan al-Banna dan selalu hadir dalam majelis rutinnya setiap hari selasa malam. Beliau begitu terkesan dengan kelembutan dan metode dakwah yang disampaikan Asy-Syahid.

Kecintaannya kepada ilmu, khususnya ilmu hadits, membuat beliau terbang dan mengunjungi banyak negara untuk bertemu para ulama dan muhadditsnya. Beliau telah mengunjungi Baghdad, India, Pakistan, Maghrib, Sudan Yaman, Turki, Bukhara, Samarkand, Tashkent, Afghanistan, dan banyak negara islam lainnya. Bahkan dalam kunjungannya ke India beliau sempat bersua dengan para tokoh dan ulama dari jama'ah tabligh seperti Syaikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, Syaikh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. Beliau juga bertemu dengan Syaikh Abul Ali Hasan an-Nadwi dan al-Ustadz Abul A'la al-Maududi.

Perjalanan ilmiah ini menunjukkan kecintaan beliau yang luar biasa kapada ilmu dan ulama. sehingga salah seorang murd beliau Syaikh Muhammad Abdullah al-Rasyid menyusun sebuah kitab yang berjudul "Imdaad al-Fattaah bi Asaaniid wa Marwiyaat asy-Syaikh Abdul Fattah"  dimana disebutkan jumlah guru-guru beliau mencapai 138 orang dan sebagian besar memberikan ijazah kepada beliau.

4. Aktivitas Dakwah dan Khidmah Beliau Bagi Ummat

  • Sebagai Pendidik
Beliau menaruh perhatian yang amat besar kepada dunia pendidikan. Selepas Studinya di Al-Azhar, maka pada tahun 1951 ketanah airnya, Syiria, dan beliau banyak menyampaikan ceramah, khutbah, dan mengajar di berbagai madrasah dan lembaga pendidikan. Beliau turut menyusun kurikulum dan buku-buku silabus yang digunakan dalam tingkat menengah, dan madrasah yang khusus menyiapkan calon Imam dan Khatib  bersama Syaikh Ahmad 'Izzudin Al Bayanuni. Dan beliau mengajar di Halab selama 11 Tahun Lamanya.

Kemudian pada tahun 1962, beliau diminta mengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus untuk mata kuliah Fiqh Perbandingan, dan Ushul Fiqh. Beliau juga diminta untuk melanjutkan proyek penyusunan Ensiklopedi "Mu'jam Fiqh al-Muhalla"   karya Imam Ibnu Hazm. Dan kemudian dicetak dalam 2 Jilid besar oleh pihak Universitas.

Pada tahun 1965, beliau diminta mengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Imam Muhammad Ibnu Su'ud, Riyadh Saudi Arabia. Selain itu beliau juga mengajar di Ma'had 'Ali Lil Qadha'. Tak lama kemudian beliau dipercaya untuk mengajar di tingkat Pasca Sarjana pada Fakultas Ushuluddin terkait dengan Ilmu Hadits di universitas yang sama. Pengabdiannya di Saudi Arabia inil merupakan pengabdiannya yang paling lama, dimana beliau berkhidmah selama kurang lebih 23 tahun.

Sehingga total pengabdian beliau di bidang pendidikan menghabiskan waktu selama kurang lebih 40 tahun. Wajarlah bila beliaupun telah menghimpun salah satu karyanya selama 20 tahun. Yaitu karyanya yang berjudul "Shafahaat min Shobril 'Ulamaa` . Itu semua karena telaah beliau yang begitu teliti, cermat, dan mendalam. Diantara perkataan beliau : "engkau tidak akan maksimal mengambil faidah dari sebuah kitab, kecuali engkau telah membaca seluruh kandungannya"
  • Sebagai Da'i
Pertemuannya dengan Imam Hasan al-Banna telah mempengaruhi jiwa dan hamasahnya untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Beliau pulang ke Syiria dengan membawa amanah dakwah di pundaknya, melanjutkan para pendahulunya seperti Syaikh Sa'id Hawa dan Syaikh Dr. Mushtafa Husni As-Siba'i.

Beliau memberikan khutbah jum'at setiap pekan di Masjid Jami' al-Hamawi dan juga Masjid al-Khusruwiyyah. Selepas shalat Jum'at, beliau menyampaikan menyampaikan kajian dalam majelis ilmu yang dihadiri oleh masyarakat dan para ulama. Selain itu juga beliau menyampaikan kuliah agama di masjid-masjid sekitar kota Halab dalam bidang fiqh, hadits, tafsir, siroh dan akhlak.

Selama beliau mengajar di Saudi Arabia, beliau banyak mengisi berbagai seminar dan muktamar ilmiah di berbagai negara di Eropa, Amerika, dan lainnya. Beliau juga termasuk utusan Syiria sekaligus dewan pendiri Robithoh 'Alam Islamy menggantikan Syaikh Hasan Habannakah al-Maydani yang telah wafat.

  • Sebagai Anggota Parlemen Syiria
Karena kedekatan dan hubungannya yang baik dengan masyarakat, maka beliau terpilih menjadi anggota parlemen Syiria mewakili Ikhwanul Muslimin syiria. Beliau telah menunaikan amanah ini degan sebaik-baiknya dan senantiasa menyuarakan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin dengan lantang, meskipun banyak pihak yang tidak senang.
Revolusi yang dilakukan oleh pihak militer Syiria dibawah pimpinan Hafizh al-Asad telah membubarkan parlemen Syiria. Sehingga Syaikh Abdul Fattah pun meninggalkan arena politik, dan hijrah menuju Saudi Arabia dalam rangka memenuhi undangan Syaikh Muhammad ibn Ibrahim Alu Syaikh Mufti Saudi sebelum Syaikh Abdullah bin Baz pada tahun 1965.

Pada musim panas 1966, ketika beliau berziarah ke syiria, tiba-tiba beliau ditangkap oleh bersama para tokoh Ikhwan lainnya selama kurun waktu sebelas bulan, di penjara perang Tadmur. Tetapi beliau tetap menunjukkan keteguhan dan ketabahan yang luar biasa, sebagaimana telah terjadi ujian yang semacam ini pada ulama Salaf ash-sholih.
Beliau sempat menjabat sebagai Muraqib 'Am bagi Jamaah Ikhwanul Muslimin Syiria selama 2 perode. Yaitu pada tahun 1972-1976 dan 1986-1990.

5. Akhir Hayatnya

Setelah melalui perjalanan hidup yang panjang, yang diwarnai dengan berbagai kebaikan yang luar biasa, maka jiwa yang telah merindukan sejak lama perjumpaan dengan Robb-Nya ini pun  meninggalkan jasadnya yang mulia. Yaitu pada saat Fajar hari ahad, 9 syawal 1417 H bertepatan dengan 16 Februari 1997. Beliau di shalatkan di Masjid ar-Rajihi, Riyadh. Kemudian jenazahnya disholatkan kembali di masjid Nabawi selepas sholat isya. Dan kemudian dikebumikan di Baqi, Madinah, sesuai dengan wasiatnya kepada orang-orang terdekatnya.

Semoga Allah mengampuni beliau, meninggikan derajatnya disisi-Nya bersama para pendahulunya  bersama para Nabi, shiddiqiin, Syuhada, dan sholihiin. Dan semoga kita dihimpun bersama mereka kelak.

Aamiin... Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar